25.4.2019 : 16:12 : +0200

Publicacions

EDICIONS PRÒPIES

FERRER, C., RIGO, A.
Puig Castellar. Els ibers a Santa Coloma de Gramenet. 5 anys d’intervenció arqueològica (1998-2002).
Santa Coloma de Gramenet: Museu Torre Balldovina, 2003. (Monografies locals, 2).

SAGUÉS, R. (dir.)
Puig Castellar, 4ª èp., núm. 1, 2, ¾, 5, 6.
Santa Coloma de Gramenet: Museu Torre Balldovina, 1989-1995.

SAGUÉS, R. (dir.)
El Llibre de Jaume Galobardes (1776-1863) Crònica del seu temps.
Santa Coloma de Gramenet: Museu Torre Balldovina, 1992.

SANMARTÍ, J., GILI, E., RIGO, A., DE LA PINTA, J. L.
Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramenet. Dels orígens al món romà.
Santa Coloma de Gramenet: Museu Torre Balldovina, 1992. (Història de Santa Coloma de Gramenet, 1).

VILASECA, J.
Història general de Santa Coloma de Gramenet.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament, 1985.


EDICIONS D'ALTRI

CLAVELL, M. i altres.
Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet.
Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2007. (Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya).

GRACIA, F.; MUNILLA, C.
El llibre dels ibers. Viatge il·lustrat a la cultura ibèrica.
Tarragona: Ed. El Mèdol i Signament, 2000.

HERNÁNDEZ, F. X.
Història militar de Catalunya, I. Dels ibers als carolingis.
Barcelona: Rafael Dalmau editor, 2001. (Història militar de Catalunya, 1).

SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J.
Els Ibers del Nord.
Barcelona: Rafael Dalmau editor, 2005.


DESCOMPTES

20% llibreters en les edicions pròpies
40% majoristes del sector en les edicions pròpies
15% Amics del Museu Torre Balldovina i “Carnet Jove”