22.4.2019 : 16:28 : +0200

Grup d’alumnes fent pràctiques al taller d’arqueologia i excavació.

Tallers

El taller és sempre conduït per un monitor i inclou un seguit d’exercicis pràctics d’experimentació i manipulació. La seva durada pot ser d’un matí o d’un dia, i pot comprendre una sortida de treball de camp i/o un taller a l’aula del Museu.

El contingut del taller variarà segons el nivell del grup d’alumnes i es pot adaptar a demandes concretes.