25.4.2019 : 7:01 : +0200

Lligat a la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina trobem el Molí d’en Ribé, situat a la mateixa plaça de Pau Casals. Es tracta de les restes arqueològiques d’un molí fariner d'època medieval i moderna de grans dimensions; el seu funcionament s’ha datat entre els segles XIV i XX.

Projecte d'actuació

El projecte contempla un nou edifici que té el Molí d’en Ribé com a element central de l’espai, amb un plantejament museogràfic que recorre els seus diferents nivells, de manera que permet conèixer i entendre millor el seu funcionament.

Amb aquesta edificació també s’amplia el Museu Torre Balldovina, que creix sota l’actual plaça de Pau Casals i connecta alhora amb el Molí. Aquest nou espai es destinarà, d’una banda, a la recerca i a la consulta ja que s’hi desenvoluparà un centre de documentació; i d’altra banda, s’hi situen noves sales d’exposició.

El projecte museològic del Molí d’en Ribé respon als objectius següents:

- Salvaguarda d’un element significatiu del patrimoni cultural de Santa Coloma de Gramenet mitjançant la consolidació, restauració i preservació de les restes.

- Construcció d’un edifici contenidor de les restes, amb les premisses d’integració paisatgística, seguretat i funcionalitat que compleixin amb els usos patrimonials previstos.

- Disposar d’un  equipament que permeti el creixement de les activitats del Museu i que serveixi com a element dinamitzador del seu entorn.

- Millorar l’oferta de serveis i activitats que ofereix el Museu Torre Balldovina en l’actualitat.

- Transformar el conjunt patrimonial en una realitat capaç d’intercomunicar-se amb els seus usuaris.

- Esdevenir una referència positiva per Santa Coloma i pel món del patrimoni català en general.