19.4.2019 : 7:15 : +0200

Lligat a la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina trobem el Molí d’en Ribé, situat a la mateixa plaça de Pau Casals. Es tracta de les restes arqueològiques d’un molí fariner d'època medieval i moderna de grans dimensions; el seu funcionament s’ha datat entre els segles XIV i XX.

Història de les excavacions

L’any 1983 es van remoure les terres de la plaça de Pau Casals i durant els treballs es descobriren les estructures que pertanyien a un molí baix-medieval, que es va identificar amb el conegut documentalment com a Molí d’en Ribé.

Com a conseqüència de la troballa es van fer una sèrie de treballs d’excavació, sota la direcció de Jordi Bolòs i Àngel Martínez Hualde, però a causa de la manca de recursos i de la no definició del projecte d’urbanització, s’aturaren els treballs i es van tapar de nou les restes aparegudes, consistents en la sala de les moles i tres carcabans.

L’any 1987 es van reprendre els treballs d’urbanització de la plaça i es descobrí un altre conjunt d’elements arqueològics: un forn inutilitzat el darrer quart del segle XVI, un pou i uns hipogeus posteriors però sense datació absoluta, i també uns dipòsits més moderns.

A raó de les obres destinades a la construcció d’un aparcament subterrani i d’urbanització de la plaça de Pau Casals, el mes d’abril de 1989 es varen començar a destapar les restes del Molí localitzades i excavades parcialment l’any 1983. Es van iniciar noves excavacions, aquestes sota la direcció d’Empar Gili i Antoni Rigo entre maig i setembre de 1989, que van deixar al descobert les restes d’un molí fariner mogut per aigua que contenia quatre moles. Es van destapar les parts més baixes del Moli: a la part inferior els carcabans i sala de les turbines, i en un segon nivell la sala de les moles i un mur adossat que s’eleva fins a un nivell més alt.

Gairebé vint anys després, l’any 2008, arran de la construcció d’un aparcament públic robotitzat als jardins de la Torre Balldovina, es va excavar la part del Molí d’en Ribé que faltava per a tenir el complex descobert en la seva totalitat, és a dir, el nivell superior, el més alt, format per la sèquia, la bassa del molí, el sistema d’acumulació d’aigua i els desguassos.

L’any 2009 s’han reprès els treballs amb l’objectiu de posar al descobert la totalitat de les estructures que formaven part d’aquest Molí amb la finalitat de crear un espai per museïtzar-lo  lligat al Museu Torre Balldovina.