25.4.2019 : 6:25 : +0200
Fullet informatiu del jaciment

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Puig Castellar

El poblat ibèric Puig Castellar està situat al cim del turó del mateix nom, conegut també com a turó del Pollo, dintre del Parc de la Serralada de Marina. El turó, concretament, és a l’extrem septentrional del terme de Santa Coloma de Gramenet i la seva altitud màxima és de 303 metres sobre el nivell del mar.

Aquesta situació geogràfica del jaciment és privilegiada, ja que ofereix un ampli control visual que inclou la desembocadura del Besòs, el pla de Barcelona, bona part del Vallès i del Maresme. Així mateix, permet la intervisibilitat amb altres punts ocupats en època ibèrica, com són Montjuïc (Barcelona), ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès), el turó de la Rovira (Barcelona), el turó d’en Boscà (Badalona), el de Montgat o el turó de les Maleses (Montcada i Reixac).

El poblat Puig Castellar, conegut des d’antic, té una gran extensió excavada que fa destacar la presència de murs, i una possible muralla, conservats en una gran alçada i de característiques autènticament monumentals. Igualment es pot veure la disposició de les construccions formant una xarxa urbanística en la qual s’observen carrers i els diferents espais d’habitació, situats en diverses terrasses que salven el desnivell del terreny.

El Puig Castellar pertanyia al poble dels laietans i la cronologia general del poblat abasta de final del segle V o principi del segle IV aC fins a final del segle III aC o a principi del segle II aC, moment en què és abandonat a causa dels esdeveniments relacionats amb la Segona Guerra Púnica.

Les excavacions han permès recuperar un gran nombre d’objectes, alguns dels quals ens indiquen els usos i les funcions dels espais, i les activitats que s’hi duien a terme com ara l’emmagatzematge, el tissatge, la mòlta de gra o la metal·lúrgia. Altres objectes ens demostren la riquesa del jaciment, com la col·lecció d’objectes metàl·lics trobats, una de les més importants que es coneixen. Una bona part d’aquestes peces es conserven al Museu Torre Balldovina.

Vídeo excavacions 2015

Vídeo Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar

Vídeo Poblat Ibèric Puig Castellar