25.4.2019 : 16:11 : +0200

S'amplia la senyalització del Puig Castellar

Dissabte 16 de maig es va presentar la nova senyalització

S'han restituït dels rètols que hi ha a l’entrada del recinte, els quals donen informació general de la cultura ibèrica i del poblat Puig Castellar (qui eren els ibers laietans, com vivien, com s'organitzava urbanísticament el poblat, etc.) i, també, s'han instal·lat nous faristols dintre del propi jaciment, amb informació sobre aspectes més concrets, com el comerç, l’armament, l’escriptura o l’agricultura. Aquests rètols completen els deu que ja hi ha al llarg de l’itinerari, els quals recreen els espais o punts que s’estan visitant.

Aquesta intervenció, portada a terme amb un ajut de la Diputació de Barcelona, forma part dels treballs de museïtzació que s’estan portant a terme al jaciment dintre del projecte d’actuació que es va iniciar a l’any 1997, amb la finalitat de conservar i dinamitzar el poblat ibèric i convertir-lo en parc arqueològic.

 

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Darreres intervencions

L’any 1998 va ser l’any de posada en marxa del projecte d’actuació al Puig Castellar, en què es van començar a portar a terme diverses actuacions en tots els àmbits. Esmentem les que considerem més remarcables.

Dintre de l’àmbit arqueològic, cada any a l’estiu es fa una campanya d’excavació que compta amb la participació d’alumnes de la Universitat de Barcelona. Aquests anys s’ha avançat molt en la recerca i la comprensió del poblat ibèric Puig Castellar i des de l’any 1998 fins avui s’han descobert: un nou carrer, vint-i-tres habitatges, un desguàs, un tram de muralla i una possible porta d’entrada al poblat. Gran part de les estructures excavades s’han consolidat per a garantir-ne la conservació, reintegrant els murs, però diferenciant sempre la part original de la sobrealçada amb un línia vermellosa.

Pel que fa a la museïtzació i l’adequació didàctica del jaciment, s’han fet tres actuacions importants. En primer lloc, s’ha instal·lat una estació didàctica al mateix poblat que conté sis flips o interactius amb informació sobre alguns aspectes dels ibers. En segon lloc, s’han senyalitzat les parts més destacades del poblat amb rètols, uns situats a l’entrada que donen informació general i d’altres situats dintre del jaciment que marquen un circuit per a la visita i que donen informació més puntual, recreant alhora els espais que s’estan visitant. Finalment, s’ha reconstruït un habitatge ibèric (recinte 19) en el seu lloc original, que ajuda a entendre com eren les cases i com vivien els ibers del Puig Castellar.

També s’ha habilitat l’entorn i els accessos al jaciment. D’una banda, s’ha arranjat  el camí d’arribada al poblat des del pla de les Alzines, millorant el traçat i col·locant travessers a manera d’escales per vèncer el fort desnivell. I de l’altra, s’ha agençat el mateix pla de les Alzines, l’esplanada que trobem just al davant de la tanca d’accés al Puig Castellar, reforestant-la amb espècies autòctones, situant-hi un seguit de bancs i construint-hi un magnífic mirador sobre la ciutat, que l’han convertit en un veritable vestíbul del jaciment.