24.4.2019 : 20:13 : +0200

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Història de les excavacions

El jaciment va ser descobert l’any 1902 per mossèn Joan Palà, arran d’unes troballes de terrissa als vessants del turó del Pollo. L’historiador Ferran de Sagarra i de Siscar, propietari dels terrenys, hi dugué a terme les primeres excavacions arqueològiques entre els anys 1904 i 1907.

En crear-se el Laboratori d’Investigacions Arqueològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, Ferran de Sagarra no vacil·là a cedir a aquesta institució el resultat de les seves investigacions, fent donació l’any 1919 no tan sols dels objectes trobats, sinó també de la mateixa propietat dels terrenys on és emplaçat el jaciment. L’Institut d’Estudis Catalans va reprendre els treballs d’excavació entre els anys 1922 i 1925, sota la direcció de Josep Colominas i Josep C. Serra i Ràfols, successivament.

Anys més tard, el Centre Excursionista Puigcastellar de Santa Coloma va assumir la salvaguarda del jaciment i, entre els anys 1954 i 1958, realitzà una nova campanya d’excavacions sota la direcció d’Àngel Martínez i Joan Vicente i l’assessorament tècnic de Josep C. Serra i Ràfols. Des d’aleshores, el Centre ha tingut cura de la vigilància i la conservació del poblat ibèric, amb una dedicació i una tasca desinteressades per part de molts dels seus associats.

Els treballs restaren novament aturats fins a l’any 1997, quan l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través del Museu Torre Balldovina, va iniciar accions encaminades a la conservació i dinamització del jaciment del poblat ibèric Puig Castellar com a parc arqueològic. D’aquesta manera, es van reprendre els treballs d’excavació després de gairebé quaranta anys d’aturada ja que es feia palesa la necessitat d’intervenir en el jaciment a fi d’obtenir noves dades que permetessin contemplar, des de l’actual metodologia arqueològica, el coneixement que en teníem. Paral·lelament a les excavacions es van establir unes línies d’activitats diverses per donar a conèixer el món iber amb el Puig Castellar com a protagonista, per tal d’establir-hi un lligam permanent amb la societat.