22.4.2019 : 17:00 : +0200
Formes de sabata
Tipus de lletres per impremta

Objectes anys 50-70

Al fons d’història contemporània hi destaca la col·lecció d’oficis i els objectes de la vida quotidiana.

Història Contemporània

D’aquest període destaca la col·lecció d’objectes de diferents oficis (pagès, teixidor, impressor, sabater, joier, fuster...) procedents d’antics establiments de Santa Coloma. 

D’altra banda, s’ha fet una crida a la població per recollir objectes propis de la vida quotidiana dels anys 50 als 70 del segle passat. La resposta, molt positiva, ha aportat una quantitat important d’objectes d’aquest període tan significatiu de la història de la ciutat.

Gràcies a tots els colomencs que han fet donació d’objectes —els qual han passat a formar part de la memòria material a la comunitat— podrem conèixer aquest període ja que els béns materials recollits, els d’oficis i els de vida quotidiana, són fonamentals per donar a conèixer la societat colomenca en època contemporània.

Encara que aquesta primera campanya està tancada, l’aportació d’objectes de qualsevol tipus i de qualsevol època es pot fer indefinidament ja que el Museu és sempre obert a noves donacions per enriquir el seu fons.