24.4.2019 : 20:26 : +0200
Plat de ceràmica
Fragment de ceràmica
Falçó per tallar raïm

Al fons d’història medieval i moderna destaquen els objectes procedents del Molí d’en Ribé, del Mas Fonollar i de la masia de can Zam.

Història Medieval i Moderna

Dintre del fons d’història medieval i moderna destaca la col·lecció d’objectes procedents del Molí d’en Ribé i del Mas Fonollar. Es tracta bàsicament d’una col·lecció de monedes del segle XVIII i de peces de ceràmica de cuina, emmagatzematge i vaixella de taula, algunes d’elles amb formes força característiques com són els plats d’ala o les escudelles d’orelletes.

Quant a la tipologia, trobem ceràmica decorada en verd i manganès, decorada en blau d’influència valenciana i de les primeres produccions barcelonines, de reflexos daurats, popular catalana..., però sobretot, predomina la ceràmica catalana decorada en blau, dels segles XVII i XVIII, amb les decoracions típiques de la ditada, la figueta, el card, cercles concèntrics, sanefes i orles o d’influència francesa.

També destacar una important col·lecció d’eines de treball del camp i de la vinya procedents de la masia de can Zam.