23.4.2019 : 8:21 : +0200
Càlats decorats
Fanga de ferro
Molí rotatori
Fíbula de bronze
Gerreta de ceràmica
Punta de dard de ferro (MAC)
Botó de bronze (MAC)

Al fons de prehistòria i història antiga destaquen els objectes procedents del poblat del Puig Castellar, de l’assentament de can Calvet i de les sitges del carrer d’Extremadura.

Prehistòria i Història Antiga

Dintre del fons de prehistòria i història antiga destaca, per la quantitat i la singularitat d’algunes peces, la col·lecció d’objectes procedents del poblat ibèric Puig Castellar, recollits en les excavacions fetes pel Centre Excursionista Puigcastellar (1954-1958, 1972) i pel Museu Torre Balldovina (des de 1998 fins avui). Els objectes recollits amb anterioritat per Ferran de Sagarra (1904-1907) i l’Institut d’Estudis Catalans (1922-1925) es conserven al Museu d’Arqueologia de Catalunya de Barcelona, però també d’aquests el Museu en té una mostra força significativa, com a dipòsit, a la seva exposició de referència. 

D’aquest mateix període, el Museu també conserva els materials exhumats al nucli de Can Calvet (segles V-IV aC), petit assentament creat amb unes funcions específiques d’explotació agrària, i a les sitges del carrer d’Extremadura (mitjan segle II–mitjan segle I aC), conegudes també com a sitges de la vinya d’en Martí i d’en Sol, destinades a emmagatzemar excedents agrícoles amb finalitats comercials. 

La major part dels materials conservats són ceràmiques, fetes a mà o a torn i amb un predomini clar de la ceràmica de producció local davant de la ceràmica d’importació.

Dels recipients ceràmics fets a mà, la forma més habitual és la d’olles i olletes, amb diverses variants formals i decorades amb cordons digitals i incisions verticals. Es fan servir sobretot per cuinar i guardar aliments, i com a vaixella domèstica.

L’aparició del torn en època ibèrica va permetre millorar tècnicament i formalment la producció, sense abandonar, però, la fabricació de ceràmica a mà. Els atuells eren majoritàriament gerres i gerretes, plats, olles i alguns morters, vasets i bols, fets d’argiles clares als quals s’aplicava decoració pictòrica vermella o blanca amb motius geomètrics vegetals, animals o narratius.

D’altra banda, el Puig Castellar ha lliurat un conjunt d’objectes metàl·lics molt important i molt variat: petits elements de bronze (objectes d’ornamentació personal, guarniments o complements dels vestits, recipients, claus i elements de medicina i higiene), de plom (cinta enrotllada, glans, làmina amb inscripció) i nombroses peces de ferro, com armes (beines d’espasa, espases, puntes de llança, asts), ganivets, estris domèstics, artesans i agrícoles (podalls, fangues, càvecs, aixades, arades, falçs, destrals, cisells, claus...).