22.4.2019 : 17:21 : +0200

Ser Amic del MTB és donar suport i recolzar la tasca que du a terme el Museu per fer-lo un centre obert, dinàmic i participatiu. Fes-te Amic, col·labora i gaudeix-ne.

Amics del Museu

Els Amics del Museu Torre Balldovina és un col·lectiu de ciutadans que des de l’any 1996 recolza i dóna suport al Museu, col·laborant-hi per tal de potenciar-lo i fer que esdevingui un museu obert, dinàmic i participatiu. Són Amics que estimen Santa Coloma i es preocupen per la conservació i la difusió del seu patrimoni, de la seva pròpia història.

L'any 2009 es va constituir l’Associació d’Amics del Museu Torre Balldovina amb la finalitat de participar activament en el projecte del Museu i treballar per l’enriquiment cultural dels seus socis, organitzant viatges, excursions, visites, conferències i actes de caire cultural.