23.4.2019 : 8:33 : +0200

Amb el descobriment l’any 1902 del poblat ibèric Puig Castellar s’inicia la història del museu de Santa Coloma. No serà, però, fins l’any 1974 que s’inaugura el Museu Puig Castellar, el qual serà rellevat al 1986 per un museu amb un espai i unes instal·lacions més adients per a la conservació dels fons i l'exposició al públic: el Museu Torre Balldovina.

Història del Museu, orígens i creació

Amb les primeres troballes fetes per Mn. Joan Palà i Ferran de Sagarra l'any 1902 de fragments de terrissa als vessants del turó del Pollo, les quals donaren lloc al descobriment del jaciment del Puig Castellar, s'inicia la història del museu de Santa Coloma de Gramenet.

Els materials arqueològics trobats en les excavacions al Puig Castellar als anys 50 i dipositats al Centre Excursionista Puigcastellar, d'una banda, i la quantitat i qualitat de materials de ciències naturals recollits en multitud de sortides fetes per membres de la Secció d'Estudis del CEP –especialment per Joan Vicente i Castells, d'altra, van fer necessària la creació d'una institució museística que els conservés i els exposés al públic.

L'any 1973 l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet arriba a un acord amb el Centre Excursionista i el 1974 el Museu Puig Castellar obra les seves portes al públic, en els baixos d'un edifici del carrer de Mn. Camil Rossell. El fons dipositat en aquest local és format per tres grans col·leccions: arqueologia, ciències naturals i una biblioteca de més de 5.000 publicacions especialitzades en aquests temes.

El Museu Puig Castellar va oferir diverses activitats culturals a la ciutat (exposicions temporals, cicles de xerrades, conferències, cursets) i també cal destacar la publicació de la revista Puig Castellar, especialitzada en l'estudi de la temàtica pròpia del museu, com a continuació del butlletí editat per la Secció d'Estudis del Centre Excursionista.

L'aportació de noves donacions i l'interès que el museu va despertar entre la població de Santa Coloma van fer necessària la creació d'un nou museu que disposés d'un espai i d’unes instal·lacions més adients per a la conservació dels materials i l'exposició al públic. L’any 1982 l’Ajuntament i membres del Museu Puig Castellar arriben a un acord per fer un nou museu, el Museu Torre Balldovina.

Durant quatre anys la Torre Balldovina va funcionar només com a sala d'actes i exposicions, fins al maig de 1986, quan l’Ajuntament aprova la creació del Museu Torre Balldovina. Des d’aleshores, el Museu ha mantingut una presència regular a la ciutat a través de la seva exposició de referència –la qual ha anat canviat en funció de les possibilitats d’espai i dels criteris del moment- i d’una programació d’exposicions temporals, algunes complementàries al discurs del Museu, però també acollint aquelles mostres d’interès que les entitats de la ciutat promouen. 

A partir de 1995, amb tot l’edifici ja rehabilitat i recuperat pel Museu, s’amplia l’oferta de serveis amb una Sala d’actes i una Aula taller pel treball escolar.