25.4.2019 : 16:22 : +0200

La Torre Balldovina, a prop del riu Besòs i envoltada de camps de conreu, al voltant de l’any 1910. Al davant, la masia de can Jané.

Torre Sagarra

El segle XVIII, la Torre Balldovina és propietat dels Riber-Sagarra, que en modifiquen profundament l'estructura. L'edifici consta de planta baixa i dos pisos construïts al voltant de la torre. S'obren finestres i balcons revestits de pedra i forja. Manté les seves dependències agrícoles i masoveries i, també, corts pel ramat. L'edifici, però, reforça el seu caràcter de residència noble.

L’any 1865 la família Sagarra, fugint de l’epidèmia de còlera de Barcelona, decideix traslladar-se a Santa Coloma i instal·lar-se provisionalment a la Torre Balldovina. A partir de llavors, els Sagarra passaven quatre mesos l’any a la Torre, de la qual en tenien cura tot l’any els masovers.

Ferran de Sagarra i de Siscar va fer reformes a la casa els anys 1914-1918 amb una ampliació de l’edifici, construïda en un estil neogòtic, fruit de la combinació del Modernisme i el Noucentisme. També construeix un gran jardí amb estanys, glorietes, una pica aràbiga octogonal i un riuet de plantes aquàtiques i tanca  la finca amb un mur.