19.4.2019 : 6:40 : +0200

La Torre Balldovina, a prop del riu Besòs i envoltada de camps de conreu, al voltant de l’any 1910. Al davant, la masia de can Jané.

Museu de la ciutat

Als anys seixanta, la Torre Balldovina és venuda a una immobiliària que aprofita els terrenys per a la construcció de blocs de pisos, quedant tan sols l'edifici principal. Les reivindicacions ciutadanes de l'etapa dels ajuntaments predemocràtics van salvar l'edifici de la demolició, i l'any 1972 va passar a ser propietat municipal.

L'any 1974 l'Ajuntament de Santa Coloma inicia unes obres de restauració, amb les quals malauradament va enderrocar-se bona part de l'estructura interior i van fer desaparèixer la quasi totalitat dels elements ornamentals. Aquesta intervenció va ser interrompuda, restant la construcció sense elements de tancament ni cobertes, i l'edifici viurà un altre període d'abandó i degradació fins a l'any 1982, quan s'emprenen les obres definitives per a la seva restauració i rehabilitació, lligades a la idea de crear un museu per a la ciutat: l'actual Museu Torre Balldovina.

La restauració de l’edifici es va fer segons projecte de Jordi Ambrós, però amb el handicap de manca de recursos econòmics, fet que va impedir rehabilitar tot l'edifici, d'una banda, i tenir cura d’alguns dels acabats de l'actuació arquitectònica, de l'altra.

La provisionalitat que representa l'ús d'un edifici inacabat, els dèficits que pateix el museu i les possibilitats espaials que ofereix l'edifici fan que a principis de l'any 1990 s'encarregui a l'arquitecte Enric Solsona i Piña un projecte arquitectònic per tal de finalitzar l'edifici del museu. Aquest projecte de restauració i ampliació fou elaborat seguint els plantejaments museològics i museogràfics del Museu, i contempla la restauració i millora d'alguns elements construïts de la zona en ús, l'acabament de les obres de restauració i rehabilitació d'algunes parts de l'edifici i, finalment, l'ampliació de l'actual Museu amb la projecció i construcció de nous espais, amb l'objectiu de recuperar tot l'edifici i de donar coherència funcional al museu i a les seves dependències. Les obres es van inaugurar l’abril de 1995.