23.4.2019 : 8:20 : +0200
Crani enclavat (MAC)
Pes amb inscripció (MAC)
Enterrament infantil
Dracma ibèrica

Detalls de la inscripció

Al fons de prehistòria i història antiga destaquen els objectes procedents del poblat del Puig Castellar, de l’assentament de can Calvet i de les sitges del carrer d’Extremadura.

Troballes singulars

Capfoguer

foto. figura del Capfoguer

Datat cronològicament entorn dels segles IV-III aC, és de ferro forjat, mesura 125 cm de llarg i 36 cm d’alçada, i és format per una tija horitzontal, de secció rectangular, sostinguda per quatre peus. Els extrems de la tija són doblegats enlaire i rematats amb el cap d’un brau per un costat i el d’un moltó per l’altre. Funcionalment formaria parella amb una altra peça de característiques similars que no ha estat trobada, i ambdós col·locats de forma paral·lela sostindrien una graella. Per les seves característiques i singularitat no es pot descartar que es tractés d’una peça amb un ús cultual. Es tracta d’una peça única al nostre país, suposadament d’importació, arribada tal vegada a través del comerç grec. Se’l relaciona amb els capfoguers metàl·lics d’influència etrusca que són ben representats a Itàlia i a Europa central.

Peveter

foto. figura del Peveter

Terracota en forma de cap femení que representa probablement la deessa grega Demèter o la púnica Tanit, guarnida amb els atributs i símbols iconogràfics que li són propis (fruites, espigues de blat i aus) i coberta amb un barret o kalathos.  Mesura 14,1 x 10,4 x 1 cm, té una cronologia dels segles IV-III aC i presenta cinc perforacions a la part superior possiblement destinades a rebre les espigues de cereal. Aquestes efígies aviat van deixar de ser utilitzades com a cremadors de perfums i van passar a utilitzar-se com a ofrenes sepulcrals, acompanyant els rituals agrícoles propis del sector litoral ibèric.

Làmina de plom

foto. figura de la làmina de plom

Apareguda en les darreres campanyes, és una làmina de forma aproximadament rectangular, fa 7,8 x 4,8-3,8 x 0,1 cm i presenta una perforació en un dels angles i un plec en un dels extrems. El que es conserva correspon a la part dreta del suport original i presenta restes d’inscripció per les dues cares. Tot i que el seu estat no permet fer gaires disquisicions lingüístiques per la impossibilitat de comprendre l’escriptura ibèrica, es pot afegir als exemplars que esmenten quantitats i numerals i que semblen acceptar sense problemes una interpretació com a carta comercial.