19.4.2019 : 6:39 : +0200

Romanorum vita. Taller del món romà

Es dóna a conèixer la cultura romana des d’un vessant teòric i pràctic: història de Roma, urbanisme, edificis públics (d’espectacles, religiosos, de reunió i d’infrasctructura), les cases particulars, l’art... Es confecciona un mosaic amb opus signinum tricolor i es fabrica una llàntia d’oli romana.
- OPCIONAL: Visita a la ciutat romana de BaetuloBarcino, Empúries o Tarraco.

Nivell: 8 – 18 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: taller, 3 h; taller i sortida, un dia (9 a 16.30 h)
Material: dossier per al professorat
Lloc: Museu Torre Balldovina i Badalona, Barcelona, Empúries o Tarragona.
Observacions: tot allò que fa l'alumnat s'ho emporta.