23.4.2019 : 8:18 : +0200

Dames i cavallers. Taller d’època medieval

Es dóna a conèixer com vivien els nostres avantpassats en època medieval des d’un vessant teòric i també pràctic, a partir d’una visita a la Torre Balldovina, al Molí d’en Ribé i a l’exposició del Museu, i de la realització d’activitats com són l’escriptura del nom amb lletres gòtiques utilitzant ploma i tinta, l’escenificació d’una justa medieval (primària) i d’un ball de dames i cavallers i el disseny d’emblemes relacionats amb els alumnes seguint les normes heràldiques.
 
Nivell: 8 – 18 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: 3 h
Material: dossier per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat
Lloc: Museu Torre Balldovina
Observacions: tot allò que fa l'alumnat s’ho emporta.

Fitxa de treball de l'alumnat