19.4.2019 : 7:20 : +0200

El segle XVIII a Catalunya. Fem les Amèriques!

Es dóna a conèixer un període històric important per a Catalunya i s'explica perquè la Diada se celebra l’Onze de setembre. Exposició de productes americans (cacau, cafè, rom, canya de sucre, aiguardent, tabac...). A nivell pràctic, es fa un motlle i l’estampació d’una indiana, es confecciona un astrolabi i es fa una demostració de destil·lació d’aiguardent.

Nivell: 8 – 18 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: 3 h
Material: dossier per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat
Lloc: Museu Torre Balldovina
Observacions: tot allò que fa l'alumnat s'ho emporta.

Fitxa de treball de l'alumnat