25.4.2019 : 16:40 : +0200

Els detectius del passat. Taller d’arqueologia i excavació

S’introdueix a l'alumnat en un treball d’investigació arqueològica, amb els seus principis i els seus mètodes i, a continuació, s’excava en un sorral adaptat que conté materials de diferents èpoques històriques. Després s’analitza el material extret, es documenta i s’interpreta.

Nivell: 8 – 18 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: 3 h
Material: dossier per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat
Lloc: Museu Torre Balldovina

Fitxa de treball de l'alumnat