25.4.2019 : 16:30 : +0200

La diversitat: una dia al Magrib

Es dóna a conèixer la cultura magribina i s’aprèn a respectar-la tot practicant activitats pròpies del Magrib: cada alumne escriu el seu nom amb caràcters àrabs, es pinta amb henna, i tots plegats celebren una cerimònia del te i ballen la dansa del ventre.
 
Nivell: 8 – 18 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: 3 h
Material: dossier per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat
Lloc: Museu Torre Balldovina
Observacions: tot allò que fa l'alumnat s’ho emporta.

Fitxa de treball de l'alumnat de CM

Fitxa de treball de l'alumnat de CS i ESO