22.4.2019 : 16:58 : +0200

Llegim les pedres. Taller de geologia

Després d’una introducció teòrica a l’escola per conèixer la història geològica del planeta Terra i la formació de les roques i dels minerals, es segueix una ruta per diferents talls geològics i jaciments de minerals i de roques de la ciutat en què es recullen mostres. A continuació s’experimenten algunes propietats dels minerals: dissolucions i precipitacions, reaccions amb àcids, color de la ratlla, exfoliació, densitat, duresa i magnetisme.

Nivell: 8 – 18  anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: un dia (9 a 16.30 h)
Material:  dossier per al professorat i fitxes de treball per a l’alumnat
Lloc: escola, Puigfred, Serralada de Marina i Museu Torre Balldovina

Observacions: aquesta activitat també es pot fer de manera gratuïta amb el préstec de les MALETES DIDÀCTIQUES DE GEOLOGIA. Són 3 maletes de minerals, 2 maletes de roques i 1 maleta amb tot el material necessari per a fer les pràctiques experimentals; hi ha també el dossier amb la informació i els continguts del taller i de la sortida.

Fitxes de treball de l'alumnat de CM

Fitxes de treball de l'alumnat de CS i ESO