25.4.2019 : 16:09 : +0200

El temps. Taller de meteorologia

S’estudien els fenòmens atmosfèrics (llamps, trons, calamarsades...), el temps del nostre país i es treballa el cicle de l’aigua i la formació dels diferents tipus de núvols. Després es prenen les dades de l’estació meteorològica instal·lada al Museu (temperatura, humitat, pressió…) i es construeix una estació meteorològica per a la classe que inclou baròmetre elàstic, pluviòmetre, higròmetre de cartró, penell i anemòmetre. També es consulta el Meteocat: radar, previsions del Servei Meteorològic de Catalunya... (secundària).
 
Nivell: 8 – 16 anys
Nombre d’alumnes: grup classe
Dates: tot el curs
Durada: 3 h
Material: dossier per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat
Lloc: Museu Torre Balldovina
Observacions: els aparells meteorològics construïts seran per a l’escola.

Fitxa de treball de l'alumnat de CM

Fitxa de treball de l'alumnat de CS i ESO