24.4.2019 : 21:00 : +0200


"Testimonis d'un record" és una crònica de Santa Coloma de Gramenet de finals dels anys cinquanta i fins a la Transició, una visió de la ciutat d'aquest període a partir dels testimonis d'una tretena de dones, algunes d'aquí i d'altres nouvingudes, que ens expliquen els records que conserven d'aquells anys.

Amb els seus testimonis, es presenta una sèrie de quatre clips que recullen diferents aspectes molt significatius d'aquell moment: Carrers, Escoles, Mercats i Transports. Les seves veus s'han documentat amb imatges que il·lustren aquella Santa Coloma que evoquen.

"Testimonis d'un record" s'emmarca en el projecte de recuperació, investigació i difusió de la memòria hisstòrica de Santa Coloma de Gramenet que el Museu Torre Balldvovina va iniciar l'any 2006.

Testimonis d'un record a Santa Coloma de Gramenet

undefinedfoto. Clip carrers

undefinedFoto. clip escoles

undefinedfoto. clip mercats i botigues

undefinedclip. transports