25.4.2019 : 7:13 : +0200

Beques per a treballs de recerca sobre la història de Santa Coloma de Gramenet. Edició 2018

OBJECTE
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet convoca la segona edició de dues beques amb la finalitat de promoure la realització de treballs de recerca sobre aspectes inèdits en els camps de les ciències socials i humanes relacionades de manera directa amb l’evolució i la història del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

MODALITATS I TEMÀTIQUES
Modalitat “La ciutat metropolitana”. Té per objectiu aprofundir en el coneixement de l’encaix i l’evolució de Santa
Coloma de Gramenet en el context metropolità de Barcelona. Per aconseguir-ho incorpora la perspectiva d’estudi comparat del cas colomenc en l'entorn metropolità. Dins d’aquesta modalitat, es prioritzarà una temàtica concreta per sobre d’altres. En l’edició 2018 la temàtica a tractar és “La sanitat a Santa Coloma” dintre de l'àmbit metropolità.
Modalitat “El Museu als barris”. Té l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de cada barri de la ciutat. En l’edició 2018 la tria del barri queda a la voluntat de les persones aspirants (excepte el barri del Fondo).

PERSONES ASPIRANTS
Podran optar a les beques les persones físiques investigadores que, de manera individual o col·lectiva, presentin els projectes de recerca d’acord amb aquestes bases i de conformitat amb la convocatòria de les beques corresponent.

DOTACIÓ ECONÒMICA i PAGAMENT
L’import de cada beca és de 2.500 €, subjectes a les retencions establertes per la legislació vigent. En ambdues modalitats, l’import de les beques es farà efectiu en dos lliuraments, cadascun del 50% dels respectius imports totals. El primer pagament es realitzarà en el moment de la concessió de les beques i el segon en finalitzar el període de
realització dels estudis, un cop s’hagin presentat els respectius treballs de recerca i després que el Jurat n’hagi dictaminat la qualitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix en l’edició 2018 entre els dies 5 i 19 de juliol, ambdós inclosos.

Més informació:

Fullet de les beques

Versió íntegre de les bases de la beques

Declaració responsable