19.4.2019 : 7:31 : +0200

           

       

    

Miguel Hernández, poeta del poble

Exposició del 15 de març de 2019 al 30 d'abril de 2019

"Miguel Hernández, poeta del poble" és una exposició sobre la vida i l'obre de Miguel Hernández, un dels grans autors literaris malgrat la seva prematura mort als 31 anys. A més de versos, va publicar en diaris de la Guerra Civil per animar a les tropes republicanes. Ell mateix va ser al front com a comissari polític comunista, fet pel qual fou comdemnat pel feixisme.

 

 

La vaixella dels senyors de la torre

Exposició de llarga durada

Les excavacions del Molí d’en Ribé de l’any 2009 van lliurar un important conjunt de peces, de vaixella de taula i d’atuells de cuina, datat entre finals del segle XVI i el tercer quart del segle XVII. Aquesta vaixella pertanyia, ben segur, als senyors de la Torre Balldovina d’aquell moment, els Riber, família que la va tenir en propietat durant els segles XVII i XVIII i d’on prové el nom del molí.

L'exposició “La vaixella dels senyors de la torre. Conjunt de peces de vaixella trobades al Molí d’en Ribé”, oberta al públic el 20 de novembre de 2016, és una petita mostra que presenta una selecció de les més de 600 peces de vaixella i terrissa de taula de producció catalana, a més de tota una gran varietat d’atuells de cuina: plats de diferents diàmetres, escudelles, escalfetes, tupins, gerres, olles, cassoles, greixoneres, tapadores... Tant per l’heterogeneïtat de formes com pel volum de peces recuperades, les quals, cronològicament són molt homogènies, es tracta d’un conjunt molt interessant.