17.12.2018 : 10:45 : +0100

           

       

    

Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica

Exposició del 9 de novembre de 2018 al 5 de gener de 2019

La mostra pretén posar en valor la rajola hidràulica, un objecte estretament vinculat a l’arquitectura catalana, a més d’haver estat abastament utilitzat entre 1890 i 1930. Un recorregut per l’exposició dona a conèixer els orígens, la tècnica i els principals fabricants de la rajola hidràulica, alhora que facilita els suficients elements per poder percebre l'evolució del seu disseny al llarg del temps.

 

La mostra es completa amb un àmbit de caràcter local que recull alguns dels paviments de Santa Coloma de llocs tan coneguts com Can Roig i Torres, Cal Xaconet, Cal Xiquet o Can Zam, i d’altres paviments de cases privades.

 

ACTIVITATS

Acte inaugural
Divendres 9 de novembre, a les 19 h

 

 

La vaixella dels senyors de la torre

Exposició de llarga durada

Les excavacions del Molí d’en Ribé de l’any 2009 van lliurar un important conjunt de peces, de vaixella de taula i d’atuells de cuina, datat entre finals del segle XVI i el tercer quart del segle XVII. Aquesta vaixella pertanyia, ben segur, als senyors de la Torre Balldovina d’aquell moment, els Riber, família que la va tenir en propietat durant els segles XVII i XVIII i d’on prové el nom del molí.

L'exposició “La vaixella dels senyors de la torre. Conjunt de peces de vaixella trobades al Molí d’en Ribé”, oberta al públic el 20 de novembre de 2016, és una petita mostra que presenta una selecció de les més de 600 peces de vaixella i terrissa de taula de producció catalana, a més de tota una gran varietat d’atuells de cuina: plats de diferents diàmetres, escudelles, escalfetes, tupins, gerres, olles, cassoles, greixoneres, tapadores... Tant per l’heterogeneïtat de formes com pel volum de peces recuperades, les quals, cronològicament són molt homogènies, es tracta d’un conjunt molt interessant.