19.4.2019 : 6:39 : +0200

El passat 26 de novembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar les cartes de serveis municipals amb l'objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania.

La Carta del Servei del Museu Torre Balldovina representa la nostra voluntat i esforç en la prestació de serveis públics de qualitat, i pretén dona a conèixer els nostres compromisos perquè se'n faci una valoració permanent que ens haurà d'ajudar a millorar el Museu i fer-lo cada dia més obert i accessible a tothom.

Més informació