Conjunt medieval


Ampli conjunt històric i arquitectònic, situat a la plaça de Pau Casals, en el qual hi ha la Torre Balldovina i les restes arqueològiques del Molí d'en Ribé.

Aquest conjunt fa pensar en una propietat senyorial important i en una rica explotació agrícola formada al llarg dels segles XI, XII i part del XIII, moment en què degué estar ja consolidada plenament.

Torre Balldovina
Torre Balldovina
El Molí d'en Ribé
Molí d'en Ribé