Santa Coloma de Gramenet, + de 4.000 anys de patrimoni


Exposició temporal

Del 2 de setembre al 31 de desembre de 2023

Inauguració: dissabte 2 de setembre, 20 h.

El patrimoni és un dels signes més sòlids d’identitat d’una col·lectivitat, de manera que constitueix un element clau a l’hora de conèixer la trajectòria històrica i el desenvolupament cultural, econòmic i urbanístic d’una ciutat.

Des del 2021 l’Ajuntament està treballant en la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per adaptar el Pla vigent als nous reptes del segle XXI. Tenint en compte què suposa per a la nostra ciutat aquesta tercera modificació del Catàleg, el Museu Torre Balldovina s’ha volgut sumar a aquest procés amb una exposició que té una doble finalitat.

D’una banda, explicar a la ciutadania el contingut i les novetats d’aquesta tercera actualització del Pla de patrimoni, el qual suposa un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa a la ampliació de la protecció dels elements històrics i singulars a tots els barris de la ciutat i a la resignificació de la memòria històrica. Destaca, a més, la incorporació, per primera vegada, de la perspectiva de gènere envers el patrimoni local i es crea una nova categoria de protecció, els elements del paisatge (fonts, miradors, mines, escultures, murals, refugis antiaeris, etc.). Paral·lelament, també posa en valor l’obra dels arquitectes Josep Alemany i Xavier Valls.

Però l’exposició, que inclou al seu títol + de 4.000 anys de patrimoni, també vol posar en relleu la importància de protegir tot aquest llegat patrimonial, el qual, juntament amb els béns mobles custodiats i conservats al Museu, ens permet entendre el creixement històric i l’evolució del territori de Santa Coloma de Gramenet des dels orígens fins a l’actualitat. Per visibilitzar aquesta sintonia, a tall d’exemple i seguint la línea del temps, hem seleccionat aquell patrimoni més significatiu o singular de cada època per fer un passeig visual per la nostra història.

Vídeo exposició "Santa Coloma de Gramenet, +de 4 000 anys de patrimoni"

Visita exposició "Santa Coloma de Gramenet, +de 4 000 anys de patrimoni"