Poblat ibèric

Nova intervenció arqueològica al Puig Castellar

Del 26 de setembre al 14 d’octubre tindrà lloc una nova campanya de treballs de consolidació de les restes arqueològiques. La finalitat dels treballs rau en la continuació de les tasques de consolidació iniciades en anys anteriors per tal d’evitar el deteriorament del jaciment i al mateix temps adequar-lo i fer-lo més comprensible als visitants.

En aquesta campanya es preveu realitzar la consolidació d’un dels murs que forma part de la porta d’accés i del sistema defensiu del Puig Castellar, d’uns 40 metres de llargada i més d’1 metre d’alçada, així com també la reparació de tots els desperfectes que es documenten en els murs consolidats en campanyes anteriors.