Skip to main content

El museu de Santa Coloma de Gramenet


La pandèmia causada per la Covid-19 ha implicat l’aturada de l’activitat cultural amb públic i el tancament temporal del Museu.  Entrats ja en el procés de desconfinament progressiu, seguim treballant per garantir l’accés a la cultura i per condicionar l’espai per assegurar una reobertura –encara sense data– amb totes les recomanacions i mesures sanitàries i de seguretat exigides per les autoritats per garantir una visita segura.