Museu Torre Balldovina


El museu de Santa Coloma de Gramenet

El 19 de juny de 1987 s’inaugurava el Museu Torre Balldovina amb la missió de conservar, investigar i difondre el patrimoni cultural, monumental  i natural de Santa Coloma de Gramenet.

Per acomplir amb la nostra missió, col·laborem  amb les entitats públiques i privades que aglutinen la vida cultural i cívica de la ciutat amb l’objectiu de consolidar la memòria col·lectiva de la societat colomenca, donant a conèixer el passat per a comprendre el present i projectar el futur.

 Al llarg de tots aquests anys, el nostre museu s’ha posicionat també com un equipament destacat en l’àmbit català, especialment, i gràcies al jaciment arqueològic del Puig Castellar, pel que fa al llegat del poble iber.