La ciutat


Projecte expositiu del Museu de Santa Coloma de Gramenet pendent d’executar.

En el relat d’aquest àmbit volem parlar de l'actual ciutat de Santa Coloma: la seva evolució, els ritmes de creixement, la seva adaptació a l'orografia del terreny i la vida dels seus habitants, tant dels autòctons com nouvinguts.

En el procés de creació, recollim la memòria històrica i estudiem i protegim el patrimoni de la ciutat per arribar a una comprensió global que ens permeti treballar en profunditat i amb passió buscant l’excel·lència.

El resultat el plasmarem en una exposició que, mitjançant la mirada i la paraula, farà públic allò que ara és privat.

I en aquest procés el nostre objectiu sempre serà reforçar la comunitat i contribuir al desenvolupament del binomi ciutat-ciutadania.

Àmbits programats

 • Territori
 • Població
 • Migració, immigració
 • Lectura de la ciutat
 • Notícies de la ciutat
 • Cultura
 • Vida quotidiana
 • Treball
 • Vida privada
 • Vida pública
 • Moviments socials
 • Entorn físic de la gent que viu a la ciutat
 • Entorn simbòlic de la gent que viu a la ciutat