Projecte de recerca

Nova campanya d’intervencions arqueològiques al poblat ibèric Puig Castellar

Un any més, el mes de juliol, s’ha iniciat una campanya d’excavacions al poblat ibèric Puig Castellar, realitzada amb alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona que estudien i fan pràctiques d’excavació arqueològica in situ.

 

Enguany s’està actuant a la zona sud-est del jaciment, un sector que ja havia estat excavat en campanyes antigues i on una de les estances presenta com a paviment un enllosat de pedres, fet que ens indicaria clarament que es tractaria d’una estança oberta. És per aquest motiu que s’està intervenint en aquesta estança i les del seu entorn, per tal de poder esbrinar realment quins són els seus límits, el seu moment inicial i d’abandó i la seva funcionalitat. 

Paral·lelament, s’estan reparant els petits desperfectes d’alguns murs i es continua amb la consolidació i la restauració del murs de façana del carrer 1. També, els dies previs a l’inici de l’excavació, es van fer treballs de neteja i de desbrossada de la vegetació.

 Aquestes intervencions s’emmarquen dins del Projecte de Recerca 2018-2021 anomenat “Els Laietans al Baix Besòs: el Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet”. Amb els treballs d’enguany, ja en són vint-i-un anys ininterromputs d’intervencions arqueològiques al Puig Castellar.