Museu Torre Balldovina

El Museu ja és al Cens d’Espais de Cultura Responsables

Aquest mes d’abril, el Museu Torre Balldovina ha obtingut el distintiu d’Espai de cultura responsable que concedeix el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu acredita els espais i els equipaments culturals que adopten protocols sanitaris per prevenir la Covid-19 amb l’objectiu de donar seguretat al públic i que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat. Per obtenir el distintiu cal haver tramitat prèviament la inscripció al Cens d’Espais de Cultura Responsables, creat a través del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre.

La creació del Cens és una mesura del Departament de Cultura per pal·liar les dificultats del sector durant la pandèmia i que mostra el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que la cultura té per a la societat. Per obtenir el distintiu “Espai de cultura responsable” s’ha d’oferir seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, i complir totes les condicions que les autoritats competents els exigeixin en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Més informació