Cessió d'espais


Servei ofert a associacions, entitats o col·lectius ciutadans

Sala d'actes

Capacitat màxima per a 136 persones

Equip de so

Projector i pantalla. 

Com sol·licitar el servei

Per fer la reserva de la Sala d’actes cal emplenar el formulari de sol·licitud i fer-lo arribar, degudament signat, al Museu:

  • per correu electrònic, museutorreballdovina@gramenet.cat.
  • per correu postal, al Museu Torre Balldovina, apartat de correus 62, 08921 - Santa Coloma de Gramenet.
  • a la Recepció del Museu, adreçant-vos directament al taulell d’informació del Museu.

El sol·licitant haurà d’abonar, si l’acte per les seves característiques ho requereix, els preus públics vigents establerts a les ordenances municipals (Ordenança de Preus Públics núm. 8: Utilització de serveis culturals o de temps lliure).

 

Més informació 

Telèfon: 93 385 71 42

museutorreballdovina@gramenet.cat