Educació Primària


Cicle Superior

Apropa't a la història


Es dóna a conèixer el museu de la ciutat, la seva història i les seves exposicions, a través d’un recorregut per l’edifici de la Torre Balldovina (segles XI-XX) i la visita a l’exposició sobre la història de Santa Coloma del Museu.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 1 h 30 min a 2 h
 • Material: materials didàctics per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina

L’exposició permanent del Museu permet aprofundir en el coneixement de la història de Santa Coloma de Gramenet, des dels seus orígens fins ben entrat el segle XX. Hi ha la possibilitat de realitzar una visita global o bé visitar per separat un dels dos àmbits  que hi ha actualment: “la muntanya” o “el riu” (vegeu l’apartat El Museu – Les exposicions).

La programació d’exposicions temporals de l’any va lligada als continguts del Museu (història, arqueologia, natura, art, etc.) i/o a Santa Coloma. Us anirem informant d’aquestes exposicions a mesura que es vagin concretant.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 1 h 30 min
 • Material: materials didàctics per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina

Es dóna a conèixer la cultura ibèrica a partir de la visita al poblat Puig Castellar: qui eren els ibers, perquè vivien dalt d’un turó, quant de temps van estar en aquest poblat, de què s’alimentaven, com era la seva economia, quins rituals tenien, com eren les seves cases, etc. Durant el recorregut s’entra a la casa ibèrica reconstruïda per explicar alguns aspectes.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 1 h 30 min a 2 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: poblat ibèric Puig Castellar

A partir de l’exposició “27 de gener de 1939” i la projecció d’imatges, s’explicaran els fets més destacats durant la Guerra Civil a Santa Coloma: la desfeta, l’antiga escola CENU (Can Sisteré), el menjador social (antic cinema Capitol), l’Hospital de Sang (Can Roig i Torres), la indústria de guerra, el comitè de defensa, els camps del terror i l’exili i la repressió.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 2 h
 • Lloc: Museu Torre Balldovina

Es dóna a conèixer la cultura ibèrica (els poblats, les cases, l’economia, la ceràmica, l’art, la religió i les creences, la incògnita de l’escriptura ibèrica) a partir de la visita al poblat ibèric Puig Castellar i de l’experimentació d’algunes activitats de la vida quotidiana dels ibers: modelat de ceràmica a torn lent, estampació del nom de l’alumne amb caràcters ibers (punt de llibre), fabricació d’una moneda ibèrica i mòlta de gra amb molins rotatoris. 

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: un dia (9 a 16.30 h)
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina i poblat ibèric Puig Castellar
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer la cultura ibèrica (els poblats, les cases, l’economia, la ceràmica, l’art, la religió i les creences, la incògnita de l’escriptura ibèrica) a partir de la visita a l’exposició dels ibers del Museu Torre Balldovina i de l’experimentació d’algunes activitats de la vida quotidiana dels ibers: modelat de ceràmica a torn lent, estampació del nom de l’alumne amb caràcters ibers (punt de llibre), fabricació d’una moneda ibèrica i mòlta de gra amb molins rotatoris.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer com vivien els nostres avantpassats a la prehistòria des d’un vessant teòric i també pràctic, a partir de la realització d’activitats del període Paleolític (manipulació d’eines de sílex, os i banya, caça amb arc i fletxes i pintura rupestre sobre la paret d’una cova) i del Neolític (obtenció d’una peça ceràmica feta a mà, decoració cardial i fabricació de collarets).

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer la cultura romana des d’un vessant teòric i pràctic: història de Roma, urbanisme, edificis públics (d’espectacles, religiosos, de reunió i d’infrasctructura), les cases particulars, l’art... Es confecciona un mosaic amb opus signinum bicolor i es fabrica una llàntia d’oli romana.

OPCIONAL: Visita a la ciutat romana de Baetulo, Barcino, Empúries o Tarraco.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: taller, 3 h; taller i sortida, un dia (9 a 16.30 h)
 • Lloc: Museu Torre Balldovina i Badalona, Barcelona, Empúries o Tarragona.
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer com vivien els nostres avantpassats en època medieval des d’un vessant teòric i també pràctic, a partir d’una visita a la Torre Balldovina i a l’exposició del Museu, i de la realització d’activitats com són l’escriptura del nom amb lletres gòtiques utilitzant ploma i tinta, l’escenificació d’una justa medieval (primària) i d’un ball de dames i cavallers i el disseny d’emblemes relacionats amb els alumnes seguint les normes heràldiques.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer un període històric important per a Catalunya i s’explica perquè la Diada se celebra l’Onze de Setembre. Exposició de productes americans (cacau, cafè, rom, canya de sucre, aiguardent, tabac...). A nivell pràctic, es fa un motlle i l’estampació d’una indiana, es confecciona un astrolabi i es fa una demostració de destil·lació d’aiguardent.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer on i perquè va néixer l’escriptura, i diferents formes d’escriptura a partir de practicarles: sobre una tauleta de fang i amb canyes l’alumnat escriu en cuneïforme, sobre papir i amb ploma d’au i tinta fa jeroglífics egipcis, escriu el seu nom amb l’alfabet iber en un punt de llibre i aprèn a comptar amb números maies. 

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Comprèn tres possibilitats, a escollir- ne una:

El vitrall

Es dóna a conèixer aquesta tècnica artística i, a continuació, cada alumne fa el seu propi vitrall seguint la tècnica tiffany.

El trencadís

Es dóna a conèixer aquesta tècnica artística i, a continuació, cada alumne fa el seu propi trencadís.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

S’introdueix l’alumnat a un treball d’investigació arqueològica, amb els seus principis i els seus mètodes i, a continuació, s’excava en un sorral adaptat que conté materials de diferents èpoques històriques. Després s’analitza el material extret, es documenta i s’interpreta.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina

Es dóna a conèixer la cultura magribina i s’aprèn a respectar-la tot practicant activitats pròpies del Magrib: cada alumne escriu el seu nom amb caràcters àrabs, es pinta amb henna, i tots plegats celebren una cerimònia del te i ballen la dansa del ventre. 

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer la cultura xinesa i s’aprèn a respectar-la tot practicant activitats pròpies de la Xina: cada alumne utilitza l’àbac xinès, coneix els caràcters de l’escriptura xinesa (primària) o escriu amb cal·ligrafia xinesa (secundària), es fa una representació d’ombres xineses i es practica el tai-txi.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Es dóna a conèixer la cultura indostànica i s’aprèn a respectar-la tot practicant activitats pròpies de l’Índia: cada alumne farà una mandala, utilitza els caràcters de l’hindi, el panjabi i l’urdú, es parlarà de l’hinduisme reproduint una puja i, també, del fenomen Bollywood per muntar una coreografia a partir del fragment d’una pel·lícula.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: tot allò que fa l’alumnat s’ho emporta.

Itineraris per alguns dels edificis més singulars i emblemàtics de Santa Coloma per conèixer el seu passat.

A llarg dels recorreguts, situats a les zones centre, sud i nord de la ciutat, es fan aturades per explicar cada una de les edificacions que es visiten: es fa una descripció arquitectònica de l’edifici, es situa urbanísticament, es contextualitza en el seu entorn, se’n fa una valoració històrica i, també, es donen dades històriques i altres informacions d’interès.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: tríptic per a l’alumnat
 • Lloc: Santa Coloma de Gramenet
 • Observacions: cal seleccionar l’itinerari que es vol fer i, evidentment, es pot adaptar a les necessitats de cada grup. Aquesta activitat també es pot fer de manera gratuïta amb l’ús d’unes AUDIOGUIES que ofereixen tota la informació. Els dispositius s’han de recollir i retornar al Museu.

Coneguem la natura


Després d’una introducció teòrica a l’escola per conèixer la història geològica del planeta Terra i la formació de les roques i dels minerals, es segueix una ruta per diferents talls geològics i jaciments de minerals i de roques de la ciutat en què es recullen mostres. A continuació s’experimenten algunes propietats dels minerals: dissolucions i precipitacions, reaccions amb àcids, color de la ratlla, exfoliació, densitat, duresa i magnetisme.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: un dia (9 a 16.30 h)
 • Material: fitxes de treball per a l’alumnat
 • Lloc: escola, Puigfred, Serralada de Marina i Museu Torre Balldovina
 • Observacions: aquesta activitat també es pot fer de manera gratuïta amb el préstec de les MALETES DIDÀCTIQUES DE GEOLOGIA. Són 3 maletes de minerals, 2 maletes de roques i 1 maleta amb tot el material necessari per a fer les pràctiques experimentals; inclou un dossier amb la informació i els continguts del taller i de la sortida.

Es donen a conèixer les plantes aromàtiques que es poden trobar a la localitat a través d’una sortida de camp que es fa per identificar selectivament plantes oloroses.

Després s’observen plantes a través d’una lupa binocular, s’obté per destil·lació una mostra d’essència d’alguna planta i s’elaboren sals aromàtiques.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot l’any. Es recomana a la primavera, de març a juny
 • Durada: un dia (10 a 16 h)
 • Material: fitxes de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Serralada de Marina i Museu Torre Balldovina
 • Observacions: l’alumnat s’emporta un potet amb essència i sals aromàtiques.

S’estudien els fenòmens atmosfèrics (llamps, trons, calamarsades...), el temps del nostre país i es treballa el cicle de l’aigua i la formació dels diferents tipus de núvols. Després es prenen les dades de l’estació meteorològica instal·lada al Museu (temperatura, humitat, pressió…) i es construeix una estació meteorològica per a la classe que inclou baròmetre elàstic, pluviòmetre, higròmetre de cartró, penell i anemòmetre.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: tot el curs
 • Durada: 3 h
 • Material: fitxa de treball per a l’alumnat
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: els aparells meteorològics construïts seran per a l’escola.

A dins del Planetari es fa de nit, s’aprèn a orientar-se, es nota el moviment diürn i anual, es localitzen els planetes visibles aquella mateixa nit, es coneixen els moviments i els canvis de fase de la Lluna i, a partir de llegendes del cel, s’identifiquen les estrelles i les constel·lacions més importants i visibles del cel.

A fora del Planetari, amb diferents maquetes i instruments, es treballen les fases de la Lluna, els moviments i les distàncies dels planetes del Sistema Solar i es busca resposta a tots aquells dubtes relacionats amb l’astronomia.

 • Nombre d’alumnes: òptim 20, màxim 25
 • Dates: del 6 al 10 de novembre de 2017, del 19 al 23 de febrer de 2018 i del 9 al 13 d’abril de 2018
 • Durada: 1 h 15 min
 • Material: dossier per al professorat

Es dóna a conèixer i es reflexiona sobre la problemàtica de l’acumulació de residus en l’àmbit domèstic i s’aprèn a valorar els materials residuals quotidians, en aquest cas per reciclar-los i reutilitzar-los com a matèria primera en un treball de construcció. Després es fa una joguina amb materials de deixalles domèstiques, potenciant alhora la creativitat i la imaginació dels alumnes.

 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Dates: per concretar
 • Durada: 1 h 30 min
 • Lloc: Museu Torre Balldovina
 • Observacions: l’alumnat ha de portar deixalles de casa seva.

Informació i reserves

Telèfon: 93 385 71 42

museutorreballdovina@gramenet.cat