El riu


El riu Besòs

Seguint el riu Besòs des de la seva desembocadura fins al pas pel congost de Montcada, es ressegueix la història de Santa Coloma des de l’època medieval fins al seu apogeu com a zona agrícola, a l’inici del segle XX.

Com ens mostra el procés evolutiu, funcional i físic de la Torre Balldovina com a torre de defensa, masia i casa d’estiueig, és la Santa Coloma feudal, agrícola i dels estiuejants.

Al llarg de l’exposició es dona protagonisme a tres personatges representatius de tres moments diferents de la història de Santa Coloma:

 

Francesc Grony (segle XIV)

«Guardaré i vull guardar aquest jurament que he prestat, en la mesura que jo sàpiga i comprengui, d’ara i endavant a partir d’avui, amb l’ajuda de Déu, creador del cel i la terra...» (Jurament de fidelitat a Francesc Grony, 1343).

 

Jaume Galobardes (segles XVIII-XIX)

«Llibre de Jaume Galobardes d’aquest poble de Santa Coloma de Gramenet, àlias del Besòs (...) Començant a escriure-hi avui dia 10 del mes d’abril de l’any 1817.» (Manuscrit de Jaume Galobardes, 1817).

 

Josep Maria de Sagarra (segles XIX-XX)

«La meva infantesa hauria estat una manifestació ofegada, mutilada i raquítica, sense la gran contrapartida rural de la nostra finca de Santa Coloma de Gramenet, durant els tres mesos d’estiu...» (Memòries de Josep Maria de Sagarra, 1954).

PLANTA 2

Recorregut de l'exposició

  • Un indret anomenat Gramenetum
  • La Torre Balldovina, una torre de defensa
  • Francesc Grony, senyor de Santa Coloma
  • La Torre Balldovina, una explotació agrícola
  • El molí d’en Ribé
  • Jaume Galobardes, un pagès il·lustrat
  • Una casa d’estiueig. La família Sagarra