Molí d'en Ribé


Molí fariner baixmedieval de quatre moles mogut per força hidràulica.

És una construcció de grans dimensions i el seu funcionament data entre els segles XIV i XX. Aquest molí està relacionat amb la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina, era considerat un dret senyorial més i una de les poques indústries artesanes complementàries del sistema pagès català. El seu nom ve donat pel seu propietari al segle XVIII, la família Riber.

Situat a la vora d'un curs d'aigua, per a l’edificació del Molí d’en Ribé s’aprofità el desnivell natural de terreny construint-hi els tres nivells típics d’un molí: la bassa, la sala de moles i els carcabans amb l’àrea de desguàs corresponent. Aquest desnivell permetia que l’aigua adquirís la potència necessària per moure les moles.

El molí produïa la mòlta de gra de les pagesies del seu entorn, que s’anaren incrementant al llarg del temps i que provocà, al segle XVI, haver d’ampliar les moles de quatre a sis per donar resposta a aquest augment de producció de cereal.

Durant el primer terç del segle XX es donà la implantació de l'electricitat al nostre territori i es creu que aquest molí s’adaptà amb un motor elèctric i, fins i tot, potser podria produir electricitat per a la propietat senyorial o pel poble.

Descobriment


L’any 1983 es van remoure les terres de la plaça de Pau Casals i durant els treballs es descobriren les estructures que pertanyien a un molí baix-medieval, que es va identificar amb el conegut documentalment com a Molí d’en Ribé.

Com a conseqüència de la troballa es van fer una sèrie de treballs d’excavació, sota la direcció de Jordi Bolòs i Àngel Martínez Hualde, amb l’aparició restes consistents en la sala de les moles i tres carcabans.

A raó de les obres destinades a la construcció d’un aparcament subterrani i d’urbanització de la plaça de Pau Casals, el mes d’abril de 1989 es varen començar a destapar les restes del Molí localitzades i excavades parcialment l’any 1983. Es van iniciar noves excavacions, aquestes sota la direcció d’Empar Gili i Antoni Rigo que van deixar al descobert les restes d’un molí fariner mogut per aigua que contenia quatre moles. Es van destapar les parts més baixes del Molí: a la part inferior els carcabans i sala de les turbines, i en un segon nivell la sala de les moles i un mur adossat que s’eleva fins a un nivell més alt.

Gairebé vint anys després, l’any 2008, arran de la construcció d’un aparcament públic robotitzat als jardins de la Torre Balldovina, es va excavar la part del Molí d’en Ribé que faltava per a tenir el complex descobert en la seva totalitat.